Pedagogia i escoles

Finalment està al nostre abast un dels majors clàssics teatrals d’Agatha Christie, la Reina del  suspens. Més enllà dels seus inqüestionables avals (la obra més representada de la historia del Teatre, 2 records Guinness, etc.), suposa una fantàstica ocasió per estudiar de primera ma el gènere de la novel·la negra en general, i el subgènere policíac en particular.

D’altra banda i en base a la voluntat testamentaria de la Sra. Christie, La Ratonera no pot ser adaptada al cinema i per tant es posiciona com una singular oportunitat per aprofundir l’estreta relació entre teatre i literatura.

Per fomentar el necessari acostament entre els nens i adolescents i el teatre, hem preparat amb cura una guía didàctica on proposem un possible acostament teòric i pràctic a la obra. En ella podran trobar una rica Font de documentació sobre L a Ratonera i Agatha Christie en particular i la novel·la negra en general; així com una sèrie d’exercicis individuals i col·lectius per exprimir al màxim el potencial pedagògic de la representació.

D’altra banda disposem d’una tarifa especial per a grups escolars en funció regular (des de 10€), així com una funció matinal exclusiva (27/11 a les 11h). per a més informació es poden dirigir a: info@teatreapolo.com

Per descarregar la guía didàctica feu clic aquí